Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
射出 射击 射手 射线
射出 射击 射手 射线

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

射击

[she4 ji1]
甮膀
ګېټۍ;(چې ږغ وررسيږي);(لكه دتوپك);اپه;اقدام;انجکشن;ايله كونه;پرپوت;پيچكاري;ټك;ټک;چره;چړاو;چيچنه;ځيري;د shoot ماضي اودريم حالت;دسينما ديوې سحنې فلم;ډز;ساچمه;ستن;شوټ;عکس;غورځونه;فاصله;فير;کوږی;ګولۍ;واټن;وار;ويشتنه;پېچکاري پېچ کاري