Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[mo4]

ګۍ;کولونټه;پړکی;(اعصاب);باډګول;بهير;بياسته;پړى;پله;پنسړی;پڼسی;تار;تړاو;تناو;چربل;څپاڼ;څنګی;رسۍ;رشمه;طناب;کپړ;لام;لنګه;ليك داره ټوټه يا ټوكر;متنګ;مزی;نخ;واښ يا واښكى;سيلۍ;ارغونچي;پړوکی;کوندی;څېلۍ;پړی;زيل;قيطان;ماندره;طنابي;رجه;مرانده;خولواښی;پلته;پټوه;ګنډي;غښتنه