Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
套准 套利 套汇 套版 套衫 套谱 套钟 套领
套准 套利 套汇 套版 套衫 套谱 套钟 套领

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

套钟

[tao4 zhong1]
甅牧
ګنګړی;(لكه دساعت);اهنګ;دګګينړيو ياږ غږ غو جوړه چه دسند روپه وخت كى يې ږغوى;زنګ;زنګ وهل;شرنګول;ګونګړي شرنګول;کړنګول;کړنګېدل;نغمه;ګرنجهار;ګنګرو;ژرنګهار;ژرنګ;شڼهار;شرنګ