Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
狂乱 狂信 狂吹 狂喜 狂妄 狂怒 狂想 狂欢 狂飙 狂饮
狂乱 狂信 狂吹 狂喜 狂妄 狂怒 狂想 狂欢 狂飙 狂饮

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[kuang2]

ګنډياره;(دښت);(سيمه ييز);بدوي;بږرکی;برګ;برماڼو;بوالهوس;بوالهوسی;بوڅ;بې واګې;بيد يانې;بيديا;په بې كابو توب;په خپل سرۍ;په غوسه;په قهر;ترښکه;ترند;تريناک;توغمناک;ځنګلي;خودرويه;دښته;سارانی;سوړا;شاړه;شديد;شډل;صحرا;صحرانى;صحرايي;غضبناک;غوسه شوی;قهر ژلی;ګاتړۍ;کارجن;لګاوو;له عقله وتلى سودايي;له واكه وتلى;لېوال;لېون باګی;لېونغرتی;متشدد;ناايل;ناروزلى;وحشي;وحشيانه;ويجاړه;ياغي;دښتي;نه اېل;بېهو;لړاک;خودرو;څارانی;ناشولټ;کوهي;جنګلي;خروړی;قدرتي;مست