Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
微乎 微光 微分 微处 微小 微弱 微明 微积 微软 微酸
微乎 微光 微分 微处 微小 微弱 微明 微积 微软 微酸

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

微明

  1. [wei1 ming2]
    稬
    ګنګوماښام;بډال;بډل;تته رڼا;تره غونی;څنډون;خوپڼه;خومښ;رانجن;رڼغونی;رڼوزی;سپيدى;غبار;ګونګو ماښام;لږه رڼا;ملااذان;بسېره;شومه
  2. [wei1 ming2]
    稬
    ګنګوماښام;بډال;بډل;تته رڼا;تره غونی;څنډون;خوپڼه;خومښ;رانجن;رڼغونی;رڼوزی;سپيدى;غبار;ګونګو ماښام;لږه رڼا;ملااذان;بسېره;شومه