Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
发丁 发作 发信 发光 发冷 发出 发动 发呆 发哀 发嘎 发回 发射 发展 发布 发情 发拨 发振 发放 发明 发枝 发泄 发泡 发源 发火 发炎 发爆 发牌 发牢 发现 发生 发疹 发病 发痒 发白 发眩 发票 发给 发育 发胀 发胖 发臭 发苦 发萤 发薪 发行 发表 发话 发轧 发送 发酒 发音 发黄
发出叫 发出喉 发出声 发出火

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

发出声音

[fa1 chu1 sheng1 yin1]
祇羘
ګنګوسه;ابره;آبنا;اداکول;ارتباط;ارن کول;ارن وهل;اروول;اعتباري;اهليت لرونکی;اواز;آواز;اورول;اورېدل;ايرادول;ايسېدل;باصحته;بشپړ;بغول;بوس;بېواټه;پرزول;پسنېدل;پوره;پوړا;پوړه;تام;ترۍ;تندرست;جامد;جامع;جنډ;چورړت;حسابي;څوګل;حياتي;خنګ;د ده;د دې;درېشي;ربڼوکى;ږغ;روړه;روغ جوړ;روغ رمی;زنګ وهل;زوږ;ژور;سالم;سپوڼ;سلامت;سليم;سوټ;شرنګول;صحت من;صوت;عميق;غږ;غږل;ګونګړي شرنګول;کامل;کايي;کروړ;کړنګول;کړنګېدل;کلېچ;ګړ;ليکې;ډنګېدل;سرهار;درنګېدل;بېخجن;صدا;تا;روغ;ټنګ;چرت;ترنګېدل;ټنګهار;مستدل;ترپی;ناطق;ټنګېدل;ښکالو;دليلي;بطني;غږيز;يوځای والی;کړت;بې خطره;بې عيبه;په دقت;جوړ;حدس وهل;دقيق;ږغ كول;روغ رمټ;ګومان كول