Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
罪人 罪恶 罪犯 罪状 罪证
罪人 罪恶 罪犯 罪状 罪证

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

罪人

[zui4 ren2]
竜
ګنهګار;خطاکار;پاپي;تورمخی;عاصي;ګناه كار;ګناهکار;بزه ګاره;بزه ګار;ګار