Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
征候 征兆 征兵 征募 征召 征收 征状 征调 征集
征候 征兆 征兵 征募 征召 征收 征状 征调 征集

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

征兆

[zheng1 zhao4]
紉
ګنه;(شګون);(فال);(لكه ترافيكې);اثر;اشاره;اشاره كول;البشاکه;بېلګه;بيراغ;بيرغ;بينا;پال;پال بين;پال کتونکی;پالګر;پته;پل;پیلامه;توغ;ټاپ;ټاپه;ټکۍ;جنډه;څرښه;څرک;خپل نوم ليكل;دراوی;درک;دستخطول;رد;رکښه;رمز;زونګه;زيګنال;سمبول;سيګنل;شاګوم;صحت من;علامت;علامه;ګوته ور ته نيول;ګوته;(ور په);کول;ګوره;لاسليك كول;لاسليکول;لوحه;مارک;مهربان امضا لګول;نخښه;نښان;نښانه;نښاني;نښکه;نښه;نښه كول;نښه نښان;نشان;نشانه;نشاني;پايلامه;نغى;سرلوحه;لاس ليکول;نښه نښانه;نغوته;بورد;روده;نوغى;پيلامه;استخدامول;ټپلي;قرينه;رقم;سراغ;لاسليكول