Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
共事 共产 共享 共同 共和 共存 共计 共识 共谋
共事 共产 共享 共同 共和 共存 共计 共识 共谋

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

共产

  1. [gong4 chan3]
    玻
    كمونيسټ;کمونست;کمونيست;کمونيستي;کمونستي;كمونيست;كمونيستي
  2. [gong4 chan3]
    玻
    كمونيسټ;کمونست;کمونيست;کمونيستي;کمونستي;كمونيست;كمونيستي