Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
骨剂 骨化 骨坛 骨头 骨料 骨法 骨的 骨盆 骨盘 骨节 骨髓
骨头架

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

骨头架子

[gu2 tou5 jia4 zi5]
癌繷琜
ګرګی;اډانه;اډاوڼه;اسکلېت;بست;چارچوب;چوكاټ;چوکاټ;خاكه;دهډونو جوړښت;سكليټ;ګګړه;کادر;کالبوت;هډ ګوډ;هډ مډ;هډتړ;استخوان بندي