Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
坐下 坐力 坐困 坐垫 坐标 坐满
坐下 坐力 坐困 坐垫 坐标 坐满

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

坐垫

  1. [zuo4 dian4]
    Г乖
    ګډېلۍ;بالښت;پشتي;څنګ واښی;څنګوېږدی;دبليارډ دمېزدننى استر;ډډۍ;ژوبلور;سرويږد;ګدۍ;ګړبوزی;کوربچه;متکا;بالښتک
  2. [zuo4 dian4]
    Г乖
    ګډېلۍ;بالښت;پشتي;څنګ واښی;څنګوېږدی;دبليارډ دمېزدننى استر;ډډۍ;ژوبلور;سرويږد;ګدۍ;ګړبوزی;کوربچه;متکا;بالښتک