Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
失业 失事 失传 失修 失利 失去 失和 失守 失宜 失态 失掉 失敬 失明 失望 失火 失真 失眠 失策 失纵 失职 失落 失语 失误 失调 失重
失去 失去意

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

失去意识

[shi1 qu4 yi4 shi2]
ア種醚
(تحت الشعور);بې حسه;بې خبره;بې سده;بې سده بې شعوره;بې سوله;بې هوښه;بې هوشه;بېحاله;بېخوده;بېران;بېسده;بېهوښه;پركاله;ترسد لاندې;ځنګر;غيرشعوري;لاشعوري;لاشعور;ګيچ;ډبډوب;لاشعوريعت;بېهوش;مدهوش