Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
按兵 按手 按摩 按时 按步 按比 按照 按立 按钮 按键
按兵 按手 按摩 按时 按步 按比 按照 按立 按钮 按键

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[an4]

فټ نوټ;پاورقي;پايليک;پزړی;تاويل;تبصره;تفسير;حاشيه;څيری;خج;دې;رقعه;ستا;ګړز;ګونکر;کاږل;کښېوتی;کلمه;کوښل;کويښل;لحن;لغت;لفظ;لمنليک;لنډ ليک;لهجه;لوټ;نوټ;يادداښت;يادداښت نخښه علامه;يادداشت;يادښت;يادګيرنه;يادلرنه;يادونه;سر;فوټ نوټ;چيټۍ;نوټه;نوت;په زړه کوونی;ټاپل;ټپه;نوټول;تعليقه;تذکره;څلوربرغه;نښاني;نښه;څارل;ټکټ;رسمي يادښت