Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
丸剂 丸子
丸剂 丸子

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

丸子

[wan2 zi4]

غونډسکه;قتى;بالون;بوړۍ;بېته;پتله;پټک;پنډه;پنډوس;پنډوسكى;پوڅی;پوقانه;پوکاڼه;پوکڼۍ;پونګړکه;ترنجوکۍ;ترنجۍ;توپ;ټپوسی;ټوپكى;ټيغ;جلک;جیتی;چرى;چکۍ;دبيسبال لوبه;دلګی;دنڅا مجلس;دنڅا محفل يا غونډه;ډلګۍ;سپندخ;غټی;غنډسکى;غونجۍ;غونډارى كول;غونډارى كيدل;غونډاری;غونډورى;غونډوس;غونډوسکى;ګرد چاپير را ټولېدل;ګردېدل;ګردى كول;ګلوله;ګن;ګوړۍ;ګولۍ;ګيتی;ګين;ګيند;کلاوه;کلوله;کوکړۍ;کولوله;ګرځنی;لوچګۍ;ماشله;مځكه;مردکۍ;مردکی;مرغوڅۍ;مړدکۍ;مړدکى;منډس;منډوس;هر ګردى شى;اټه;مردکه;ګېټۍ;غټى;پېړه;ګپه;پړيم;غټرکى;غرټى;غنډکۍ