Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
嬉戏
嬉戏

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

嬉戏

  1. [xi1 xi4]
    糬絬
    غورغوشت;لوبونه;( جوارى );( قمار);بازۍ;بازي;تکه;تماشا;تمثيلول;تيارول;ټوپونه وهل;ټوكې كول;جوارى;جوړول;خوځيدل;خوځيدنه ټوكه;روغول;زړه وړل;ساز غږول;ساعت تيرى كول;ښودل;سېټ;شرط تړل;قمار;كار كول;كول;کړل;کول;لوبه;لوبې كول;لوبې کول;لوبېدل;لوبيدل;ننداره;درامه;لهو;بزول;ترنګول;لوبول;غږېدا;باجه;ټنګول;بازل;خرمستي;غږول;تمثيل;رول لوبول;نقش لرل
  2. [xi1 xi4]
    糬栏
    لوبغاړتوب;تکړښت;(وسايل);انحراف ښيل;بدلون;بدني روزنه;پام غلطول;تمثيلول;ټوكه;چړچو;خندل;(ور پورې);دسړې سينې خاوند;دلوبې;دلويې سينې خښتن;ريشخند کول;ريشخندول;سات تېرول;ساعت تېری کول;ساعت تيرول;ساعت تيرى;سپورټ;شاخص;عيش کول;لوبه;لوبې کول;لوبېدل;ملنډه;هوسېدل