Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
累人 累累 累计 累赘 累进 累退
累人 累累 累计 累赘 累进 累退

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

累累

[lei2 lei2]
蹯蹯
غمبورى;لاټ;اټمبار;اټمبارول;امبار;امبارول;انبار;باتۍ;بالټۍ;بتۍ;بېترۍ;بېټرۍ;پلک;پليته;پنډل;پوټۍ;ټمبار;ټوپ;ټوپنۍ;جرم;خره;درمن;درمند;ډامبوری;ډيرۍ كول;عوام;كوټه;كوټه كول;كوړه;كوړه كول;کتله;کوټ;کوټ کول;کوټه;کوړه;کوړۍ;لدړه;ډوپکنۍ;ټوپخن;توده;سلۍ;کت;ډېرۍ;تراکم;څپرکی