Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[tian2]

غړمبى;غوڼه;اليکين;بويول;چيتېدنه;دشاسيټ;دګاډۍ دشا چوكۍ;دګل;ډوګول;زمزمه;سر پرې خلاصېدل;سر خلاصېدل;غرپر;غرو پش;غړ مبيدل;غړمبا هار;غورهار;غوريدل;ګراوګوړ;ګواښل;ګواښېدل;ګوړ;ګوسنډل;کوړهار;لاس سره اچول;ښکالوه;ګورهار;دمهار;ټران;دند;تنول;ګړچول;غربهار;غرا;غړز;غربېړ;طنين;شخول;تنېدل;غرزېده;شغاشغ;غورېدل;ګړچېدل;دربېدل;تا;چونګېدل;درزدروز;ټرټر;غرزېدل;درزهار;قر;غربېدل;جړ;ګړبېدل;غړوم