Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
餐具 餐刀 餐室 餐巾 餐饮 餐馆
餐具 餐刀 餐室 餐巾 餐饮 餐馆

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

餐室

[can1 shi4]
繺
طعام خانه;خوړنځی;کوټه;کمره;هوټل