Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
记于 记叙 记在 记帐 记录 记忆 记性 记者 记诵 记起
记忆 记忆力 记忆恢

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

记忆力

[ji4 yi4 li4]
癘拘
يادګېرنه;خواوخاطر;حافظه;خاطرات;خاطره;خوا و خاطر;ذهن;ياد;يادګار;يادګيرنه;يادونه;ذاکره;زيا;خاطر;حفظ;نښاني