Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
自主 自从 自以 自传 自供 自信 自傲 自决 自制 自动 自助 自发 自吹 自告 自大 自夸 自尊 自己 自序 自愛 自愿 自我 自是 自杀 自治 自流 自然 自由 自白 自私 自给 自行 自觉 自诩 自豪 自身 自转 自选
自主 自从 自以 自传 自供 自信 自傲 自决 自制 自动 自助 自发 自吹 自告 自大 自夸 自尊 自己 自序 自愛 自愿 自我 自是 自杀 自治 自流 自然 自由 自白 自私 自给 自行 自觉 自诩 自豪 自身 自转 自选

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

自豪

  1. [zi4 hao2]
    花
    وياړه;(عزت النفس);اټاټ;افتخار;بابايي;بابېزی;بادامه;بډيايي;بربت;پت;پيس;تاټ;تاغ;تکبر;ټټ;ټونی;جت بولي;ځانمنتوب;خانتما توب;خپل خوښي;خواس;خودي;خيال;درنښت;دماغ;دمدمه;ډب;ډپ;ډونګ;ښاځ;ښاڅ;سامانه;سامانه كول;ستره;سرلوړي;سرلويي;شمشمه;عزت النفس;غرور;فخر;كبر;كبر كول;کبر;کلانکاري;لاپه;لومنې;لومني;لويښت;لوينه;لويه;لويواله;لويى;لويي;لويي كول;مباهات;مستي;مناعت;موڼی;ناغ;وياړ;وياړكول;وياړنګ;وياړنه;اوغم;مجد;پس;غيرت;سربلندي;شمله
  2. [zi4 hao2]
    花
    وياړه;(عزت النفس);اټاټ;افتخار;بابايي;بابېزی;بادامه;بډيايي;بربت;پت;پيس;تاټ;تاغ;تکبر;ټټ;ټونی;جت بولي;ځانمنتوب;خانتما توب;خپل خوښي;خواس;خودي;خيال;درنښت;دماغ;دمدمه;ډب;ډپ;ډونګ;ښاځ;ښاڅ;سامانه;سامانه كول;ستره;سرلوړي;سرلويي;شمشمه;عزت النفس;غرور;فخر;كبر;كبر كول;کبر;کلانکاري;لاپه;لومنې;لومني;لويښت;لوينه;لويه;لويواله;لويى;لويي;لويي كول;مباهات;مستي;مناعت;موڼی;ناغ;وياړ;وياړكول;وياړنګ;وياړنه;اوغم;مجد;پس;غيرت;سربلندي;شمله