Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
柳属 柳树
柳属 柳树

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

柳树

[liu3 shu4]
琱攫
وله;( عا ميانه);تومبل;جړانګو;چېغنی کول;خپندل;خپندول;خروله;دولى لرګى;دولى نه جوړ شوى شى لكه د يامه لاستى