Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
转动 转变 转弯 转来 转的 转让 转送
转动 转动曲

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

转动曲柄

[zhuan3 dong4 qu1 bing3]
锣笆Ρ琡
هنډل;آرزومندي;انډل;تخڼک;خورمنځ;دموټر يوه پرزه چه پيچ پېچ ده او داوسپنى په ميل پورې نښتې او مشا ين خو ځوى;رغبت;طلب