Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
奇事 奇偶 奇妙 奇异 奇怪 奇想 奇迹
奇事 奇偶 奇妙 奇异 奇怪 奇想 奇迹

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

奇想

[qi1 xiang3]
稱
هنډل;آرزومندي;انډل;تخڼک;خورمنځ;دموټر يوه پرزه چه پيچ پېچ ده او داوسپنى په ميل پورې نښتې او مشا ين خو ځوى;رغبت;طلب