Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
安保 安全 安危 安在 安好 安如 安定 安康 安理 安眠 安稳 安置 安营 安装 安详 安身 安适 安静
安保 安全 安危 安在 安好 安如 安定 安康 安理 安眠 安稳 安置 安营 安装 安详 安身 安适 安静

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

安在

[an1 zai4]

هريړۍ;ټکه;(لكه چې لفټ پكښې پورته كښته كيږي);(لكه دكان درا اېستلو دپاره);(هر اوږمشى چې لكه نيزه اچول كيږي);اچه;اغر;بالکه;بربزه;بړانګه;بنګړه;پره;پلوشه;پوښ;تسکره;تېغه;تېنګ;تير;جغی;چرخېړه;څوښی;خدنګ;درخته;درمه;دروی;دورمه;ډنډه;ژغی;ستنه;سورې;سونډ;شابېل;شتۍ;شعاع;شلګى;شيشتی;غار;غشى;غلاف;غوړانګه;غېشی;کښکېلی;لاستى;مټه;مېله;ميل;ميله;ډانډ;اډاله;چورلېځی;مانځی;نوی;هل;سونبه;کان;ګانډۍ;ګړګی;کوهی;سوبه;ډانګ;چړ;ډاګه;قطب