Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
石化 石南 石头 石棉 石榴 石灰 石片 石状 石的 石竹 石笋 石膏 石船 石英 石钟
石化 石南 石头 石棉 石榴 石灰 石片 石状 石的 石竹 石笋 石膏 石船 石英 石钟

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

石膏

[shi2 gao1]
ホ籌
هډبند;خړوب ګری;اټورۍ;پانسمان;پاهه;پټۍ;پلاسترول;پلاسټر;پلستر;پنګی;پهه;پوښل;دسماله;سپينخوری;سيم ګل;ګچ;ګچ كول;ګچول;پلاستر;اخېړ;مرهم;په;ضماد;اخاړه;لېوول;کاګل;ليم