Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
养分 养护 养活 养病 养老 养育 养胖 养驯
养分 养护 养活 养病 养老 养育 养胖 养驯

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[yang3]

نوکراړى;کوی;بخل;پون;تخريش;تخمار;تموس;توخير;حسادت;حسد;خار خښت;خارښت;خارښت كول;خوږدرد;رخه;كا;كاكول;ګرږنه;ګرږه;ګرګل;ګرونه;کا;کا کول;کاه;کاهښت;کروته;کهښت;ګرېدل;تومار;کهه;خارش;پمن کوړ;پمنه;پم;کاهل;خارښتول;خارښتېدل;ګرګس;ګرګ