Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
母亲 母机 母权 母牛 母猪 母畜 母系 母道 母音 母马 母鸡
母亲 母机 母权 母牛 母猪 母畜 母系 母道 母音 母马 母鸡

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

母畜

[mu3 chu4]
ダ痓
ننګښی;مرند;تګير;(دحيواناتو);ارلۍ;بنچه;بند;بوچړی;پټم;پرش;ترازه;تړ;ټېله;خنډ;ډم;ډمول;سد;شانټۍ;شنټۍ;کنجرخ;کوړم;مور;مورينه;وسته;وند;سپيازه