Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
舞台 舞蹈
舞台 舞蹈

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

舞蹈

[wu3 dao3]
籖列
نڅا;اتڼ;اجتماعي;اېشله;ايشله;بازي;بازيګري;ټولنيز;دنڅانغمه;دنڅېدو يا ګډېدو ټولنه;ډانس;رخس;رقص;رقص کول;رقصېدل;ګډا;ګډېدل;ګډېدنګ;ګډېده;ګډه امۍ;ماشت;ناچ;ناچ کول;ناڅ;ناڅل;نچول;نڅاکول;نڅل;نڅول;نڅېدل;يامېدل;ترپه;رقصول