Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
喂养 喂马
喂养 喂马

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

喂马

[wei4 ma3]
侈皑
مېتر;استوارول;آماده کول;برتانوي;بڼه ورکول;پهېلول;پوڼي;تربيه ورکول;تشکيلول;ټېلیا;چمتو;چمتو کول;چمتوکېدل;ځان جوړول;ځان چمتوکول;خانه دار;داسانو روزونكى;زوم;ژغور;سمبالېدل;کوروالا;مهتر;وادګنی;سايس;شاتر;ټوپي;ټېليا;نفر