Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
家事 家仆 家俱 家具 家常 家庭 家政 家燕 家蚕 家谱 家长 家鸽
家事 家仆 家俱 家具 家常 家庭 家政 家燕 家蚕 家谱 家长 家鸽

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

家仆

[jia1 pu2]
產共
منونكى مزدور;يو مامور چې داّمر امرونه دزړه له كومي اجرا كوي