Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
混乱 混合 混响 混日 混沌 混淆 混血 混频
混合 混合方

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

混合方法

[hun4 he2 fa3]
睼猭
مکسچر;( لكه دوړيو او وريښمو );امتزاج;ګډ كالي;ګډټوكر;ګډوله;ګډېدنه;مخلوط;اروړه توب;آمېزش;ګډون;مزج;سرشت;اختلاط;ګډېده;نسل