Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
交互 交出 交办 交叉 交叠 交响 交售 交媾 交存 交往 交情 交战 交换 交易 交替 交涉 交火 交纳 交谈 交货 交错
交互 交出 交办 交叉 交叠 交响 交售 交媾 交存 交往 交情 交战 交换 交易 交替 交涉 交火 交纳 交谈 交货 交错

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

交情

[jiao1 qing2]
ユ薄
ملا;الفت;انډيوالي;انس;پلوي;تومن;خواخوږتوب;خواخوږي;خواخوږی;دوستى;دوستي;رفاقت;رفيقي;رګی;ريونه;ملګرتوب;ملګرتيا;ملګري;مودت;نسکيرتوب;نسکيرتيا;نسکيروالی;ولا;يارانه;يارى;ياري;آشنائي;ياراني;ملتيا;خپلګلوي;ي;خيراندېشي;روغه;خمسورتيا;يک جهتي;خپلولي;ټاپی;يولاس والی;سيله;پيوند