Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
愚昧 愚笨 愚钝
愚钝的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

愚钝的

[yu2 dun4 de5]
稭秝
(خشن);بدورګى;بې تهذيبه;پليتي;ترپړه;چټلي;چرغو;چرک;چرکېدنه;خيرنتوب;خيرى;رېمنتوب;رېمنتيا;رېمنوالی;زيږ يا ځيږ;ستر بيړا;ګلملتوب;ګند;ګندګي;کرغېړه;ککړتوب;کنګي