Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
如一 如何 如出 如夫 如常 如意 如期 如果 如画 如花 如若 如草 如饥
如一 如何 如出 如夫 如常 如意 如期 如果 如画 如花 如若 如草 如饥

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

如常

[ru2 chang2]
盽
معمولي;بهاند;بهاو;بهېدونکی;بيند;بينده;بيېدونکی;جاري;جريان;چړا;خوځښت;دودى;روان;عادي;متداول;متعارف;معمول;;دودي;نوبتي;عام;مالوف;معتاد;ناغوره;مروج;تېران;هره ورځنى;روزمره;عرفي;مأنوس;نورمال