Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
盛产 盛开 盛行
盛产 盛开 盛行

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

盛产

[sheng4 chan3]
脖玻
مړه خوی;اباد;ابره ور;ارت;اميده;باثروته;باردار;بای;بډا;بډاى;بډای;بې نيازه;پانګه لرونکی;پانګه وری;پولدار;پيسه دار;پيسه داره;پيسې والا;توانګر;ثروتمن;ثروتمند;چټ;حاصلخېز;خان;دشتو خاوند;دنيادار;دنياداره;دولت والا;دولتمن;دولتمند;زرخېز;زردار;ښاليځ;سرمايه دار;سېټ;ښېراز;ښېرازه;شتمن;غني;غوړ;غوړلستوڼی;لک پتي;لکي;مالدار;متمول;مستغني;موړ;ودان;هستمند;شته من;ټل