Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
杀人 杀死 杀菌 杀青
杀人 杀人案

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

杀人案件

[sha1 ren2 an4 jian4]
炳ン
مړکونه;آدمکشي;بوږه;ترورول;چوړ;چوړول;خون;ډبرول;ذبح کول;سټول;سنسکريټ;قتل;قتلول;کوتل;هلاکونه;هلاکېدنه;وژل;وژلنه;وژله;وژلون;وژنګ;وژنه;وژون;لمر تندره;مرګ;خونرېزي