Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
吊卡 吊床 吊灯 吊绳 吊胃 吊著 吊车
吊卡 吊床 吊灯 吊绳 吊胃 吊著 吊车

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

吊绳

[diao4 sheng2]
梅
مچلوغزه;فلاخن;(چې ژوبل يا مات لاس پكې نيول كيږي);(لكه دتوپك);(لكه مچنوغزه);اچول 
;ارتاوول;ارتل;ارتول;ارتېيل;اږېيل;اړتاوول;اشتراک کوونکي;الوزول;اوپړه;اوږه بند;اوشکې کول;بږول;بليچون;پټۍ;پړتاوول;پياخله;ترنګوچه;ترنګوڅه;ترنکوڅه;توغول;جګول;چلومبه;چوارول;ځړول;ځولۍ;خطاکول;درجه بندي;دوندنى په واسطه وړل;ښکارل;سوغول;سوکه سوکه;شکېرل;شيرکارل;غړوندى;غلې غليا;غوځارول;غورځول;غوزارل;غوزارول;ګذارول;ګزارل;ګزارول;ګوزارول;ګيګارل;کشکارل;کيشکارل;ماچاڼی;مچغنه;مچلوغه;مچنوغزه;مچوغنه ځوړندى;موچنوغزه;ندنى;بلېچون;غوله کمانه