Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
持不 持久 持异 持有 持球 持续
持不 持久 持异 持有 持球 持续

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

持续

[chi2 xu4]
尿
(حق);پرله پسې والی;تواتر;داقداماتو ځنډونه يا ټالونه;دوام