Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
植物 植被
植物 植被

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[zhi2]

ماشين شاپ;زرغونيز;ترکودی;( لكه بوټى واښه;اړه;استقرار;استوګ;اعمالات خانه;بوټى;بوټی;پستونه;پوستونه;تركودى );تسليخ;تطبيقول;تيارول;ټېکاوېدنه;ټېکېدنه;چارځی;چرلاو;چيخل;درول;دستګاه;رشتيا والی;روان;ريښه غځول;سامان ياځاى چه ديوصنعت اوتجارت دپاره كار ورڅخه اخستل كيږ ى;شکېدنګ;شينلی;عملي کول;فابريکه;ګچنه;ګيا;کارخانه;کارګاه;کف;لګول;ماشينخانه;ماشينونه;نبات;نهال اېښوول;نيالګى ايښودل;نيالګي اېښودل;نيالول;کارخانه والا;کارښت;فابريکه يي;ماشين خانه;چوکول;کرل;کښېنول;غرس;دستګا،دستګاه;ميشتول;ايښودل;پې يل پېيل;کښت;لکول