Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
月亏 月亮 月份 月光 月球
月球表

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

月球表面

[yue4 qiu2 biao3 mian4]
る瞴
ماديانه;چاله;آس;اسپه;آسپه;اسېمه;ماديانه ګوره خره