Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
防卫 防守 防御 防水 防波 防火 防空 防腐
防卫 防守 防御 防水 防波 防火 防空 防腐

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

防卫

[fang2 wei4]
ň矫
(حق);بچ کول;بېزل;په خوا پورې نيول;حفظ کول;دايمي;دچامدافعه كول;دفاع كول;ساتل;قام پروري;لاس پرې نیول;حفاظت;حفظ;ساتنه كول;ننګه كول