Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
标准 标号 标定 标枪 标桩 标点 标示 标识 标语
标准 标号 标定 标枪 标桩 标点 标示 标识 标语

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

标识

[biao1 shi2]
夹醚
مارک;رښک;( دټانك ديوموډ ل نښه );( ع );اثر;اشاره;اصلاح کول;اعشاريه;البشاکه;امتياز;بې لاري کېدل;بېلګه;پام کول;پاملرنه كول;پاوتل;پاوتلی;پته;پړنګ;پزړی;پيزۍ;پيلامه;پیلامه;تادیبول;ترسيمول;تورسکاڼ;توسول;ټاپ;ټاپه;ټاک;ټپی;ټکۍ;ټکى;ټکی;جدال كول;جلوس ايستل;چولاغ;څاپ;حد;څرښه;څرک;ځوګل;څېره کول;څيری;خاپ;خاپي;خاتم;خال;خپ;خپی;خټ;خټبېل;خنجاړه;داغ;دانجيل دنوي عهد دوهم ټوك چه دعيسى;دپخوانى المان دامپراطورۍ دپيسوواحد;دراوی;درجه نومره;درجول;درک;دروږ;رټه;رد;رده;رقعه;رکښه;سرحد;سروبر;سريال;ښکل;سمول;سولاغ;سيا کول;شاملول;علامت;علامه;غايه;كتل;ګلځري;ګوته ور ته نيول;ګوته;(ور په);کول;ګوره;كيسه پكښى راغلى ده;کهاره;کونوبی;کيچه;لاريون ايستل;لښ;لکه;مشخص كول;معيار;مهر;نخښه;نښان;نښانه;نښاني;نښه;نښه كول;نشان;نشانه;نشاني;نمبر;نمره;نوغى;نوغی;هدف;ټاپل;نغى;درغوږ;کرښپل;ټکنه;ټپلي;لښتى;سراغ;خط;ټپ;په ګوته كول;څرګندول;ښودل