Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
三倍 三分 三十 三明 三月 三棱 三次 三百 三色 三角 三轮
三倍 三分 三十 三明 三月 三棱 三次 三百 三色 三角 三轮

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

三月

[san1 yue4]
る
مارش;مارچ;اسونی;ايستل;بريد;پرمخ تلل;پل اخستل;په عسكرى زورورتلل;تبارز;تظاهر;تګ;ټاك;جلوس;جلوس ايستل;جلوه;چلېدل;ځاو;خارجول;دروم;دعيسوى كال دريمه مياشت;سرحد;ګام اخستل;ګرځېدل;ګرځېدنه;ګرزېدل;ګرزېدنګ;ګرزېده;لاروهل;لاروهنه;لاريون;لاريون ايستل;لياريون;مارش كول;مخ په وړاندى تلل;لام;نوروز;لښکر کشي;پره;نوبت;لاريون كول