Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
远地 远方 远离 远程 远见 远视 远足
远地 远方 远离 远程 远见 远视 远足

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

远方

[yuan3 fang1]
环よ
ليري توب;اوښتنه;ايستنه;تفوق;ټاپی;دهير;سړه وضع;فاصله;کوږوالی;لاره بدلونه;لېرې والی;لېرېتوب;ليرې ځاې مخالفت;ليريتوب;ليريوالی;مزل;مسافت;مسافه;موړه;واټن;پند;مفاصله;بېلنه