Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
划一 划刻 划勾 划定 划开 划成 划时 划木 划桨 划水 划痕 划破 划线 划给
划线 划线于 划线者

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

划线于

[hua2 xian4 yu2]
购絬
لين;راسته;(لنډ);استروركول;اغوستل;انځور;انځور کښنه;انځورول;برابرول;برش;برغ;برغدول;برغول;بغرګول;بڼه;بهير;پاټان;پټه;پړى;پنسړی;پڼسی;په يوه ليك كول;پوړه;پيشه;تار;تحديدول;ترسيم;ترسيمول;تړاک;تړه;تصويرول;تنظيمول;جفتول;چورلېځی;چورليځ;چوملکول;چېن;چېنل;چيل;څپاڼ;حد ټاکل;حذاء;حس;حواس;څورلېځی;ځېړه;څيړه;خط;خوماري;خيته;داورګاډي پټلى;دایېرول;درجه;دوسپنه;رتبه;رديف;رسامي کول;رسته;رښک;رسم;رسم کښل;رسمول;رسۍ;رېړ;زنځير;زولنه;ښارک;ستاينوم;سطر;ښکل;ښکنه;سيم;شان;شبكه;صراط;صف;غبرګول;قطار;كتار;كرښه;كرښه كينل;ګونځه;ګېډه;ګېنډه کول;کاږل;کتار;کرښه;کرښی;کښنه;کوښل;کويښل;کيله;لار;لاره;لام;لاين;لکيره;لېړ;ليار;ليكه;ليکه;لیکه;مانا;مسير;مصراع;لړ;محارب;رده;کرښنده;توګی;خط مشي;لښتى;مبحوث عنه;خط السير;پره;تيت;کاروان;اولاده;روده