Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
强健 强光 强制 强势 强化 强固 强夺 强奸 强拉 强攻 强烈 强行 强迫 强震
强健 强光 强制 强势 强化 强固 强夺 强奸 强拉 强攻 强烈 强行 强迫 强震

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

强行

[qiang2 xing2]
眏︽
لل;اجبار;اړ ايستل;اړکول;اړوتل;اړول;اكراه;انرجى;بارول;بزه ګارول;بنيه;بې پته كول;بي ناموسه كول;پلونډتوب;پلونډتيا;پڼه وڼه;پياوړتوب;پياوړتيا;تپېدل;تحميل كول;تحميلول;تشدد;تکړه والى;توان;جبر;ځواک;خشونت;د زړه زور کول;زبردستي;زرب;زور;زور اچول;زورزياتى;زورنه;زورورتوب;زورورتيا;زوروروالی;زوروري;ستم;سېک;شدت;طاعت تشدد;فشار;قابو;قوا;قوت;قوه;کابو;کوښښ کول;لاس ور اچول;متره;مجبوره كول;وادارول;استطاعت;ګګروالی;مړوچتوب;قدرت;هيڼ;ټچ;ډب;عنف;طاقت;مټه;هډوالی;تسلط;محتاجول;ظلم;بې وس;معتبري;مجبورول;پارکال;تېرغمل;جابرانه;زياتى;مجال;مجبور;رعب;مټ;محکومول;غرنده;حاضرول;راوستل;تيارول;ظرفيت;اعتبار;اړايستل;پوځي ځواك;ځواك;نفوذ