Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
舞台 舞蹈
舞蹈 舞蹈家

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

舞蹈家

[wu3 dao4 jia1]
籖列產
لښتۍ;ناڅګره;ګډوال;ناڅګر;اتڼچي;ايشله کوونکی;بازيګر;بازينګر;چرلی;چمچلی;څرخباڼی;ډانسر;رقاص;رقاصه;ګډېدونکې;ګډوونی;لوټکه;ناچ کوونکی;ناڅو;نڅا کوونکی;نڅاګر;نڅونکی;نڅی;لښتی;چوری;چورۍ;ګډېدون