Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
干咳 干坏 干扰 干旱 干梅 干涉 干燥 干的 干粮 干草 干部 干酪 干预 干饭
干咳 干坏 干扰 干旱 干梅 干涉 干燥 干的 干粮 干草 干部 干酪 干预 干饭

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

干涉

  1. [gan1 she4]
    疉
    لاس منډون;اخلال;آړ;اړت;بنداړ;پښه وندی;پلواښی;تعبيه;تنقيد کوونکی;حايل;خنډ;دخل;ستناو;ستونځه;غرض;ګاښ;کېلک;لاس وهنه;مانع;مانعه;مداخله;انګشت زني;دخالت;خلل;نښته;لاسوهنه
  2. [gan1 she4]
    爱疉
    لاس منډون;اخلال;آړ;اړت;بنداړ;پښه وندی;پلواښی;تعبيه;تنقيد کوونکی;حايل;خنډ;دخل;ستناو;ستونځه;غرض;ګاښ;کېلک;لاس وهنه;مانع;مانعه;مداخله;انګشت زني;دخالت;خلل;نښته;لاسوهنه