Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
装上 装以 装出 装扮 装枢 装桅 装椽 装模 装满 装甲 装肋 装腔 装船 装设 装货 装载 装饰

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

装 ... 入盒中

杆 ... 舶い
(په طباعت كى);(حق);(سيټ);(ګر);بابت;باعث;بکس;په صندوق كې اچول;پوچک;پوښ;پېښه;تچ;تسمه;توسن;تولۍ;ټاكلى حالت يا مشال;جنجڼ;جوړه;چاټۍ;چښتون;چشمو;(د);قطی;حالت;خاطر;خبره;داعيه;دالاتو;ددغوې اقامه كول;دكړكۍ چو كات;دک;دنوم ضمير يا صفت هغه حالت چه رابطه يې له نورو شيانو سره ښيى;رشتيا والی;رویداد;ريښتيا;زوا;سبب;سخوبی;سروکار;سرېکار;سوب;شته والی;صندوق;عارضه;علت;غلاف;فقره;قاب;قانع كوونكى دليل;قرعه;قضيه;قوطي;کارټن;کاروبار;کرېټ;کوتی;لامل;لوړ كېس او كښته كېس چه په لوړ كى غټ تو رى او په كښته كى واړه تورى ږدى;موارد;مورد;افزارداني;صندوقچه;صندقچى;حالتي;کوکه;کندوړی;خول;هوايي حالت;نيام;اتفاق