Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
事业 事事 事先 事实
事先具

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

事先具备条件

[shi4 xian1 ju4 bei4 tiao2 jian4]
ㄆㄣ称兵ン
شرط اېښودل;مخکينی;لازم شرط;مخشرط;وارمخكې شرط